Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 136/1974 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 26/1974
Platnost od 23.12.1974
Účinnost od 23.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v úplném znění zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu) č. 148/1973 Sb., slovenského vydání

2. v zákoně České národní rady č. 97/1974, o archivnictví, slovenského vydání

3. ve vyhlášce rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové č. 107/1974 Sb., kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady, slovenského vydání

4. ve vyhlášce Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, českého i slovenského vydání

1. V § 163 odst. 3 v 1. řádku má být místo "Obvinenému sa uznesie ..." správně "Obvinenému sa uznesenie ...";

v § 266 odst. 2 v 1. řádku má být místo "Proti výkonu o treste ..." správně "Proti výroku o treste ...";

v § 270 odst. 1 má poslední část věty správně znít: "aby vec v protrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.";

v § 284 je odstavec 2 chybně označen jako (3), má být (2);

v § 325 odst. 1 věta za středníkem má správně znít: "predseda senátu preruší výkon trestu vždy, ak ide o tarchavú ženu ...";

v § 351 odst. 1 začátek prvé věty má správně znít: "Výkon ochranného liečenia nariadi predseda senátu liečebnému ústavu, ...".

2. V § 14 odst. 1 má začátek prvé věty správně znít: "Doterajšie archívy, ktoré zodpovedajú archívom ...".

3. § 2 má správně znít: "Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.".

4. V § 5 odst. 2 v druhém řádku má být místo "po vyřazení písemnosti." správně "po vyřízení písemnosti.".

Redakce

Přesunout nahoru