Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/1974 Sb.Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky

Částka 25/1974
Platnost od 22.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 20.03.1991 (81/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o Národní ceně České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Národní cena České socialistické republiky (dále jen "Národní cena") se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům jako projev uznání za vynikající zásluhy, tvůrčí výsledky nebo výkony v oblasti vědy, techniky, kultury a umění, které obohatily lidské poznání nebo vytvořily velké kulturní a umělecké hodnoty nebo jinak významnou měrou přispěly k rozmnožení hmotného a duchovního bohatství českého národa a národností České socialistické republiky.

§ 2

Národní cenu uděluje předsednictvo České národní rady každoročně k 5. květnu na návrh vlády České socialistické republiky (dále jen "vláda").

§ 3

(1) Poradním orgánem vlády pro posouzení podnětů orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Národní ceny je Výbor pro Národní cenu České socialistické republiky (dále jen "Výbor").

(2) Předsedu a členy Výboru jmenuje a odvolává vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným jednotlivcům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny České socialistické republiky"; dostanou listinu o udělení této ceny a jsou oprávněni nosit stužku symbolizující Národní cenu.

(2) Vyznamenaným kolektivům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny České socialistické republiky"; dostanou listinu o udělení této ceny.

(3) S udělením Národní ceny je spojena odměna.

§ 5

Statut Národní ceny, který schvaluje vláda, upraví organizaci Výboru, náležitosti návrhů na udělení Národní ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, jakož i podrobnosti o udělování Národní ceny, o výši odměny a další podrobnosti o vykonávání oprávnění podle § 4, uděluje-li se Národní cena kolektivu.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Voleník v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru