Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 129/1974 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Částka 25/1974
Platnost od 22.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 3

Zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se mění takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Spolu s budovami podléhá dani plocha jimi zastavěná a nádvoří."

2. V § 9 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "nebo z budov s domovní zahradou".

3. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo domovní zahrady".

4. V § 10 odst. 3 se vypouštějí slova "popřípadě domovní zahrady".

§ 4

Ve vyhlášce ministerstva financí č. 144/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se vypouštějí odstavce 26 a 34.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Voleník v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru