Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 128/1974 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975

Částka 25/1974
Platnost od 22.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 108 513 990 tis. Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou (Příloha č. 1). 108 513 990 tis. Kčs
(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy
a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 3 8 180 000 tis. Kčs,
b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 17 518 000 tis. Kčs,
účelové subvence ve výši (Příloha č. 2). 19 785 300 tis. Kčs

§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Voleník v. r.

Korčák v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 46 542 614
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 22 705 000
Ostatní příjmy 1 086 376
Dotace z federálního rozpočtu 38 180 000
Úhrn 108 513 990
Výdaje Kčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizacích na:
hospodářství 26 710 169
kulturní a sociální opatření 40 583 941
obranu a bezpečnost 2 932 723
správu 674 667
soudy a prokuratury 309 190
Souhrnný finanční vztah 17 518 000
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 19 785 300
Úhrn 108 513 990

Příloha 2

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Souhrnný finanční vztah
(v tisících Kčs)
Účelové subvence
(v tisících Kčs)
Národní výbor hl. m. Prahy 3 292 200 5 152 900
Středočeský 1 581 200 1 541 500
Jihočeský 1 387 700 1 093 800
Západočeský 1 767 800 1 446 000
Severočeský 2 642 400 3 064 000
Východočeský 1 381 900 1 745 600
Jihomoravský 2 056 100 3 025 000
Severomoravský 3 408 700 2 716 500
Úhrn17 518 00019 785 300
Přesunout nahoru