Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 125/1974 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975

Částka 24/1974
Platnost od 20.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1974

o státním rozpočtu československé federace na rok 1975

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 143 741 234 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 142 435 312 000 Kčs
rozpočtový přebytek činí (Příloha) 1 305 922 000 Kčs.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik
- České socialistické republice 13 892 754 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 7 533 099 000 Kčs

z toho:

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České socialistické republice 934 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 911 000 000 Kčs
b) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje
- České socialistické republice 440 050 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 281 954 000 Kčs
c) vybrané druhy cenových dotací a intervencí
- České socialistické republice 11 652 800 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 5 928 300 000 Kčs
d) dotace na potřeby branné povahy, včetně výzkumných a vývojových úkolů
- České socialistické republice 865 904 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 411 845 000 Kčs.
B. Globální dotace
- České socialistické republice 24 287 246 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 27 506 901 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu federace uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Dr. Štrougal v. r. též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci

Indra v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 142 855 154
Ostatní příjmy 886 080
Úhrnem 143 741 234
Výdaje
Výdaje federálních organizací na:
hospodářství 48 949 614
kulturní a sociální opatření 3 733 758
obranu a bezpečnost 15 132 700
správu 1 384 149
soudy, prokuratury a arbitráž 15 091
Celkem 69 215 312
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 73 220 000
Úhrnem 142 435 312
Přebytek 1 305 922
Přesunout nahoru