Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 112/1974 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 16.11.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. ve vyhlášce Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, slovenského vydání

2. v celním zákoně č. 44/1974 Sb., slovenského vydání

3. ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 59/1974 Sb., o silniční taxislužbě, slovenského vydání

1. V § 23 odst. 5 v 10. řádku má být místo "náklady na rovnakej časti" správně: "náklady na rovnaké časti";

v § 53 má úvodní věta odstavce 2 správně znít: "Federálny cenový úrad podľa potreby ustanoví";

v § 54 odst. 1 má být místo "osobitné druhy cien" správně "zvláštne druhy cien";

v § 74 odst. 6 má začátek věty správně znít: "Ak je odovzdávaný základný prostriedok odpísaný.";

v § 75 odst. 3 má být místo "najvyššou platnou cenou" správně "najviac platnou cenou";

v § 76 odst. 3 má být místo "ktoré treba dojednávaní cien" správně "ktoré treba pri dojednávaní cien";

v § 77 odst. 5 v druhém řádku má být místo "určené po účinnosti tejto vyhlášky" správně "určené od účinnosti tejto vyhlášky";

v § 103 odst. 2 písm. d) má být poslední slovo místo "realizácie" správně "racionalizácie";

v § 107 je chybné číslování odstavců; předposlední odstavec má být označen jako 3. a poslední jako 4.;

poznámka 16 má správně znít: "Podľa predpisouv o dokumentácii stavieb sa na určovanie týchto nákladov používajú okrem cien technicko-ekonomické ukazovatele, prepočtové a rozpočtové ukazovatele odvodené zo skôr realizovaných stavieb ...";

začátek poznámky 19 má správně znít: "Výmery podľa predchádzajúcej poznámky a ďalej úprava ...".

2. V § 11 odst. 2 je první řádek chybně vysazen; má znít: "Prislušníkom colnej správy sa môže stať".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) v prvním řádku má být místo "ciachovým zaplombovaným taxametrom" správně "ciachovaným zaplombovaným taxametrom".

Redakce

Přesunout nahoru