Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1973
Platnost od 30.03.1973
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 11.10.1984 (o32/c20/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra České socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 9. ledna 1973 rozkaz č. 1 odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky.

Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky a na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v České socialistické republice.

Zrušuje se

- rozkaz ministra vnitra ze dne 30. října 1968 č. 72 o úpravě platových poměrů občanských pracovníků závodních jídelen a kantýn v oboru působnosti ministerstva vnitra (reg. v částce 42/1968 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 30. ledna 1969 č. 2 o úpravě platových poměrů občanských technických pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. v částce 8/1969 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 30. května 1969 č. 38 o některých změnách v úpravě platových poměrů občanských technických pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. v částce 25/1969 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 1. července 1969 č. 50 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel a závozníků zařazených na bezpečnostním úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. v částce 30/1969 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 5. února 1970 č. 5 o úpravě mzdových podmínek manuálních pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. v částce 34/1970 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 15. července 1971 č. 24 o úpravě platových poměrů občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. v částce 24/1971 Sb.),

- rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 30. prosince 1971 č. 39 o úpravě platových poměrů občanských uměleckých pracovníků Oblastních hudeb Sboru národní bezpečnosti (reg. v částce 7/1972 Sb.).

Zrušují se ustanovení částí druhé rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 9. ledna 1973 č. 1 (reg. v částce 9/1973 Sb.), o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky, včetně přílohy č. 6 a 7.

Zrušuje se ustanovení části první a třetí rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 9. ledna 1973 č. 1 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky, včetně jeho příloh č. 1, 4 a 5 (reg. v částce 9/1973 Sb.).

Ministr vnitra České socialistické republiky vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 6 ze dne 10. února 1975 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků, kterým se mění a doplňuje Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 1 z 9. ledna 1973 o odměňování některých kategorii občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky, ve znění Rozkazu ministra vnitra ČSR č. 21 z 1. listopadu 1974. Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1975 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky a na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v České socialistické republice.

Ministr vnitra České socialistické republiky vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu Rozkaz č. 4 z 31. května 1978 o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR. Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. června 1978; tímto dnem se současně zrušuje čl. 24 Rozkazu ministra vnitra ČSR č. 1/1973 (reg. v částce 9/1973 Sb.) o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR a Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 6/1975 (reg. v částce 10/1975 Sb.) o odměňování některých kategorií občanských pracovníků, kterým se měnil a doplňoval Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 1 z 9. ledna 1973 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR, ve znění Rozkazu ministra vnitra ČSR č. 21 z 1. listopadu 1974. Do rozkazu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra ČSR, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v ČSR a na Správě SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje.

Přesunout nahoru