Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c8/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1973
Platnost od 20.03.1973
Účinnost od 05.06.1972
Zrušeno k 01.09.1986 (o9/c16/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenská správa geodézie a kartografie

vydala podle § 22 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, a § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, pod čj. 3-1087/1972 ze dne 5. června 1972 směrnice pro místní vyšetření a obnovení písemných operátů evidence nemovitostí při technickohospodářském mapování, které nabyly právní účinnosti dnem 5. června 1972.

Směrnice obsahují zásady činnosti orgánů a organizací geodézie á kartografie při technickohospodářském mapování na úseku místního vyšetřování:

a) správních, vlastnických a užívacích hranic,

b) druhů pozemků, stavebních míst, budov, stavebních objektů, nádvoří a podzemních prostorů,

c) dopravních sítí, dopravních zařízení, vodstev a vodních toků,

d) kulturních památek, památkových ochranných pásem, rezervací a jiných předmětů mapování,

e) místního a pomístního názvosloví.

Směrnice podrobné upravují oprávnění a povinností, jakož i spolupráci orgánů a organizací geodézie a kartografie s národními výbory, socialistickými organizacemi a občany při místním vyšetřování. Do směrnic lze nahlédnout ve Slovenské správě geodézie a kartografie v Bratislavě a v krajských správách geodézie a kartografie. Zrušují se směrnice pro místní vyšetřování a obnovení písemných operátů EN při TH mapování čj. 3-837/1969 ze dne 14. ledna 1970 s dodatkem k nim čj. 3 939/1971.

Přesunout nahoru