Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c8/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1973
Platnost od 20.03.1973
Účinnost od 20.03.1973
Zrušeno k 01.01.1987 (o2/c1/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice ze dne 22. ledna 1973 čj. 5823/1973-132 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředku.

Nedílnou součástí těchto směrnic je příloha „Vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování ochranných pracovních prostředků v resortu ministerstva školství ČSR“.

Směrnicemi se upravuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích řízených ministerstvem školství ČSR a na školách a výchovných zařízeních v oboru působnosti národních výborů.

Směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Tímto dnem pozbývá pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků platnost výnos ministerstva školství ze dne 15. února 1968 čj. 6500/68-VI/3, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a pro vybavování společenských zařízení, uveřejněný ve Věstníku MŠ a MKI 1968, str. 185 (sešit 10). Současně pozbývá platnost dosavadní seznam povolání, kterým se poskytují ochranné oděvy, obuv a ochranné prostředky, uveřejněný v příloze k Věstníku MŠK 1964, sešit 19, včetně doplňku k tomuto seznamu, který je přílohou směrnic čj. 6500/68-VI/3 ze dne 15. února 1968.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1973, sešit 2 a lze do něj nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult a na odborech školství národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru