Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c8/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1973
Platnost od 20.03.1973
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků obchodu směrnice ze dne 25. října 1972 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Směrnice upravují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích státního obchodu včetně podniků Restaurací a jídelen a Uhelných skladů řízených národními výbory.

Směrnice nabyly účinností dnem 1. ledna 1973. Zároveň pozbyl platnosti výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 10. února 1968 poř. č. 3/1968 Zpravodaje MVO (reg. v částce 23/1968 Sb.), kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů, s výjimkou ustanovení upravujících poskytování stejnokrojů.

Byly uveřejněny pod poř. č. 5 v čísle 9/1972 Věstníku ministerstva obchodu ČSR.

Do Věstníku ministerstva obchodu ČSR lze nahlédnout u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů a u ministerstva obchodu ČSR.

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky se souhlasem Českého odborového svazu pracovníků obchodu a po projednání s ministerstvem financí ČSR výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1973, kterým se doplňuje resortní vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam, který je přílohou směrnic č. 5/1972 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 8/1973 Sb.), se doplňuje o zdravotní obuv, která se poskytuje prodavačkám v potravinářském obchodě a v obchodě ovocem a zeleninou. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 5 v částce 4 Věstníku ministerstva obchodu ČSR z roku 1973.

Přesunout nahoru