Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c8/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1973
Platnost od 20.03.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo

- výnos (č. j. 17 978/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Kulivá hora“, a to k ochraně význačných lesních a rostlinných společenstev a vápencových skalních stepí Českého krasu.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru pro Prahu-západ, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 078/72 ze dne 29 prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Karlovské bučiny“, a to k ochraně pestrých vegetačních typů vápnomilných bučin subatlantického charakteru.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Liberci, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 123/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Dlouhá Hora“, a to k ochraně komplexu bukových lesů a jejich rostlinných společenstev.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Liberci, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 124/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Hamrštejn“, a to k ochraně přirozených smíšených porostů s bohatou florou teplomilného charakteru.

Vynos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Liberci, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 244/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Velký Vápenný“, a to k ochraně typické horské suťové bukové javořiny na vápenci a krasových fenoménů devonské vápencové čočky, včetně podzemních prostor, ponorů a vyvěračky.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Liberci, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 245/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Na Adamcích“, a to k ochraně zbytků přirozených stepních biocenos na ždanických pískovcích.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Hodoníně, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 355/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Bílá strž“, a to k ochraně přirozeních horských lesních společenstev v údolí Bílého potoka, zaříznutém do svorového podloží.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Klatovech, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 714/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Petrské údolí“, a to k ochraně přirozených teplomilných lesních porostů s typickou květenou.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Tachově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 767/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Holubovské hadce“, a to k ochraně reliktních borů a význačných společenstev na hadcovém substrátu.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Českém Krumlově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 17 864/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízeni chráněného přírodního výtvoru „Zlatý kůň", a to k ochraně Koněpruských krápníkových jeskyní a jiných krasových jevů jako jedněch z geologicky nejstarších v Evropě s fosilními zbytky zvířat a člověka z mladšího pleistocénu a s archeologickými i historickými nálezy.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Berouně, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 17 976/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněné studijní plochy „Swamp", a to k ochraně a studiu jedinečné litorální flory a fauny na bažině slatinného charakteru s naplavenými diluviálními písky.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v České Lípě, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 246/72 ze dne 29. prosince 1972 ) o zřízení chráněného naleziště „Pod drdolem“, a to k ochraně vstavače bledého (Orchis pallens).

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Gottwaldově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

- výnos (č. j. 18 768/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „Rovná“, a to k ochraně bohatého výskytu Gentiana věrna (hořce jarního).

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně, jakož i mapy jsou uloženy u Okresního národního výboru ve Strakonicích, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Přesunout nahoru