Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c7/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1973
Platnost od 09.03.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků místního hospodářství:

a) výnos ze dne 18. října 1972 čj. MH/4-1169/1972, kterým se mění výnos ministerstva vnitra ze dne 30. 5. 1967, o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích a organizacích místního hospodářství.

Tímto výnosem se nově upravují podmínky pro přiznávání osobních platů dělníkům v podnicích a organizacích místního hospodářství. Nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1972 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 29-30/1972;

b) výnos ze dne 18. října 1972 čj. MH/4-1170/1972, kterým se mění výnos ministerstva vnitra ze dne 26. 5. 1967- čj. MH IV/3-506/1967, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích místního hospodářství.

Tímto výnosem se nově upravují podmínky pro přiznávání osobních platů technickohospodářských pracovníků v podnicích místního hospodářství. Nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1972 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 29-30/1972.

Do obou výnosů lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v příslušných odborech národních výborů i organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru