Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1973
Platnost od 09.03.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo

1. výnos (čj. 18 009/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Karlické údolí“, a to k ochraně typických lesních, rostlinných i živočišných společenstev Karlštejnské pahorkatiny.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresních národních výborů v Berouně a Praze-západ, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

2. výnos (čj. 18 357/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Voškov“, a to k ochraně význačných rostlinných společenstev, zejména fragmentů bučin a suťových porostů s bohatým výskytem vzácných druhů rostlin.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Berouně, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

3. výnos (čj. 18 715/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízeni státní přírodní rezervace „Pátecká a Mísy“, a to k ochraně význačných mokřadních společenstev olšin, typických pro střední Polabí.

Výnos spolu s podmínkami k její ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Nymburce, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

4. výnos (čj. 18 716/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení státní přírodní rezervace „Vrť“, a to k ochraně přirozeného lužního lesa v Polabí.

Výnos o zřízení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Nymburce, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

5. výnos (čj. 16 051/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „Na Stříbrné“, a to k ochraně bohaté lokality Daphne mezereum.

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Benešově u Prahy, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

6. výnos (čj. 16 229/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „V olších“, a to k ochraně bohatých porostů bledule jarní (Leucojum vernum).

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Benešově u Prahy, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

7. výnos (čj. 17 564/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízeni chráněného naleziště „Prutník“, a to k ochraně rostlin, zejména vstavače vojenského a bradáčku vejčitého.

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Mělnice, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

8. výnos (čj. 17 565/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „Báň“, a to k ochraně význačných xerothermních společenstev a vzácných druhů rostlin.

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Nymburce, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

9. výnos (čj. 17 977/72 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „Slatinná louka u Velenky“, a to k ochraně zbytku typických polabských luk s význačnými společenstvy a vzácnými druhy rostlin.

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Nymburce, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze;

10. výnos (čj. 18 077 ze dne 29. prosince 1972) o zřízení chráněného naleziště „Na ostrově“, a to k ochraně význačné lokality Juniperus communis (jalovce obecného).

Výnos spolu s podmínkami k jeho ochraně jsou uloženy u Okresního národního výboru v Benešově u Prahy, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského krajského národního výboru v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Přesunout nahoru