Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c6/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1973
Platnost od 26.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky

vydalo

- podle § 6 a 24 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, a k provedení bodu IV/1 usnesení vlády ČSR č. 204/1972 v dohodě s ministerstvem financí ČSR

Směrnice č. 2/1972 ze dne 1. srpna 1972 o standardech a technickohospodářských ukazatelích bytových staveb realizovaných dodavatelskými formami v letech 1973 až 1975;

- podle § 6 a 24 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, a k provedení bodu III/46 usnesení vlády ČSR č. 76/1972 v dohodě s ministerstvem financí ČSR

Směrnice č. 3/1972 ze dne 2. května 1972 o standardech a technickohospodářských ukazatelích bytových staveb realizovaných svépomocnými formami v letech 1973 až 1975.

Těmito směrnicemi se stanoví diferencované plošné standardy průměrných bytů realizovaných v dodavatelské a svépomocné bytové výstavbě a technicko-hospodářské ukazatele pro tyto formy bytové výstavby, pro usměrnění vývoje ve velikosti bytů stavěných v komunální, družstevní a podnikové výstavbě a v družstevní svépomoci a dále pro dosažení zvýšené hospodárnosti a technicko-ekonomické úrovně těchto forem bytové výstavby.

Směrnice byly otištěny jako příloha 5 časopisu „Investiční výstavba" č. 10/1972 (jako směrnice č. 1 a 2).

Směrnice č. 2 nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1972 a směrnice č. 3 dnem 2. května 1972. Do obou směrnic lze nahlédnout v odborech výstavby a územního plánování (v odborech výstavby) KNV.

Přesunout nahoru