Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c42/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1973
Platnost od 28.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1988 (o6/c26/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, pod čj. 122/29 800/1973 dne 20. prosince 1973 směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Předpis bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1 1974 a lze do něho nahlédnout u ministerstva financí ČSR a u všech krajských a okresních národních výborů.

Ministerstvo financí České socialistické republiky vydalo pod čj. 122/24 790/1974 ze dne 4. 11. 1974 výnos, jímž byla provedena úprava ustanovení § 22 odst. 4 směrnic o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, publikovaných ve Finančním zpravodaji č. 1 z roku 1974 a registrovaných v částce 42/1973 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1974. Nová úprava je dodatkem k úpravě směrnic registrované v částce 15/1974 Sb. a spočívá v tom, že výdaje na zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových organizací uhrazuje ministerstvo financí ČSR. Předpis je uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 9/1974 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu financí ČSR a na všech krajských a okresních národních výborech.

Přesunout nahoru