Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c41/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 27.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství:

1. výnos ze dne 3. července 1973 čj. 2100/217/1973-231 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky;

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevařského průmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 17. května 1978 čj. 230-189/29/78 EP, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 3. července 1973 čj 2100/217/1973-231 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 41/1973 Sb.), ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1976 čj. 230-6803/649/1976 EP (reg. v částce 8/1977 Sb.).

2. výnos ze dne 3. července 1973 čj. 2101/218/1973-231 o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky;

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 23. prosince 1976 čj. 230-6803/649/1976-EP, kterým se mění a doplňuje příloha č. 5 výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky ze dne 3. července 1973 čj. 2101/218/1973-231 o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství (reg. v částce 41/1973 Sb.) a výnosu ze dne 3 července 1973 čj. 2100/217/1973-231 a odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 41/1973 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977. Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 10/1976. Do výnosu lze nahlédnout v organizacích podnikových ředitelství státních lesů Slovenské socialistické republiky a na ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevařského průmyslu, lesního a vodního hospodářství výnosy ze dne 15. května 1978 čj. 230-2674/301/78 EP a ze dne 19. května 1978 čj. 230-1162/161/1978 EP, kterými se doplňuje výnos ze dne 3. července 1973 čj. 2101/218/1973-231 o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 41/1973 Sb.), ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1976 čj. 230/6803/649/1976 (reg. v částce 8/1977 Sb.). Výnos čj. 230-2674/301/78 EP doplňuje v části A výnosu čj. 2101/218/1973-231 odvětvový seznam příkladů pracovních činností podle druhu a skupin ztížených a zdraví škodlivých podmínek při prácí v odvětví lesního hospodářství. Výnos čj. 230/1162/161/1978 EP doplňuje přílohu č. 1 výnosu čj. 2101/218/1973-231.

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Minísterstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva podia § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev úpravu z 9. októbra 1980 č. 230-5256/563/80-EP, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 3. júla 1973 č. 2101/218/1973-231 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (registrovaná v čiastke 41/1973 Zb.). Úprava nadobudla účinnosť 1. januárom 1981. Úprava bude uverejnená v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej soeialistickej republiky v čiastke 4/1980. Možno do nej nazrieť na podnikových riaditeľstvách štátnych lesov, vo vodohospodárskych organizáciách riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

3. výnos ze dne 3. července 1973 čj. 3200/339/1973-231 o kvalifikačním katalogu dělnických povolání v lesním hospodářství.

Výnosy uvedené pod č. 1-3 nabývají v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který stanoví ministerstvo.

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev úpravu z 27. januára 1981 č. 230-9859/1052/80-EP, ktorou sa mení a dopĺňa úprava z 3. júla 1973 č. 3200/339/73-231 o kvalifikačnom katalógu robotníckych povolaní lesného hospodárstva (registrovaná v čiastke 41/1973 Zb.). Úprava nadobudla účinnosť 1. marcom 1981. Úprava je uverejnená v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 2/1981. Možno do nej nazrieť na podnikových riaditeľstvách štátnych lesov, na vodohospodárskych organizáciách riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

Do těchto výnosů lze nahlédnout v organizacích Státní lesy SSR a na ministerstvu lesního a vodního hospodářství SSR.

Přesunout nahoru