Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c41/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.04.1982 (o8/c17/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 42/1970 Sb.), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 8. listopadu 1973 čj. 15 555/73-V/2, o odměňování některých prací (činností) konaných mimo pracovní poměr.

Přílohou tohoto výnosu je sazebník odměn, který obsahuje sazby za dokumentační a bibliografickou činnost, fotografické práce, korektury, odborné a technické práce, překreslování, náborovou činnost, odbornou poradenskou činnost, písařské a jiné podobné práce, stenografické práce, práce při rozmnožování tiskovin, prodejní činnost, projektové práce a stavební dozor, promítání filmů a diapozitivů, řemeslné a ostatní manuální práce, služby při divadelních a jiných představeních a symfonických koncertech, stání modelem, technické, organizační a provozní práce při kulturních pořadech a kulturně výchovných akcích.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a vztahuje se na všechny organizace přímo řízené ministerstvem kultury ČSR a na organizace v oboru působnosti ministerstva kultury ČSR spravované národními výbory všech stupňů.

Výnos bude uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK ČSR v sešitě č. 12, ročník 1973.

Do výnosu a jeho přílohy lze nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR v odborech kultury KNV (Národní výbor hl. m. Prahy), v odborech kultury ONV, a ve všech organizacích v oboru působnosti ministerstva kultury ČSR přímo řízených ministerstvem kultury ČSR nebo spravovaných národními výbory všech stupňů.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 29. května 1981 čj. 11 333/81-V/3, o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 3. června 1981. Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1973 čj. 15 555/73-V/2, o odměňování prací (činností) konaných mimo pracovní poměr, s výjimkou ustanovení bodu II. - Fotografické práce a bodu VI. odst. 1, 2 a 3 — Pisařské práce, v příloze k tomuto výnosu (reg. v částce 41/1973 Sb.).

Přesunout nahoru