Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c41/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 29 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) výnos ze dne 12. listopadu 1973 čj. Š 8796/1973-A/1 pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť v řízení motorových vozidel.

Výnos řeší zejména rozsah výcviku žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť v řízení motorových vozidel, organizaci výcviku, jeho finanční zabezpečení, zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění a odměnu zkoušejících.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a bude uveřejněn v sešitě 12/1973 časopisu „Zvesti MŠ a MK SSR“.

Do výnosu lze nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru