Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c40/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1973
Platnost od 20.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

v součinnosti s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos o stanovení náplně ukazatelů vedených v jednotné evidenci pracujících (Čj. 15 382/73 ze dne 28. června 1973).

Předpisem se stanoví, že ukazatele, které organizace vedou v jednotné evidenci pracujících podle vyhlášky č. 186/1968 Sb. ve znění vyhlášky č. 42/1973 Sb., musí být vedeny na území celého státu jednotně a že obsah ukazatelů a počty míst číselného kódu jsou uvedeny v samostatné publikaci „Náplň a číselníky ukazatelů jednotné evidence pracujících“ vydané Statistickým a evidenčním vydavatelsvím tiskopisů, n. p., Praha, v rámci knižnice „Směrnice a pokyny čs. statistiky“.

Tímto výnosem se ruší „Prováděcí pokyny pro jednotnou evidenci pracujících“ vydané Federálním statistickým úřadem dne 18. září 1969 pod Č. Vk 967/1969, jež byly uveřejněny jako samostatná publikace rovněž v knižnici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 24. října 1973, a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 11/1973 pod poř. č. 9.

Do všech shora uvedených předpisů je možno nahlédnout u všech ústředních a oblastních orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru