Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c40/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1973
Platnost od 20.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 4 a § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 40 vlád. nařízení č. 66/1965 Sb., ve znění nařízení vlády č. 60/1970 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v dohodě s federálním ministerstvem financí, s ministerstvy vnitra ČSR a SSR, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví výnos č. 4/1973 ze dne 19. 9. 1973, kterým se vydávají předpisy pro poskytování stejnokrojů, pro vybavování společenských zařízení a poskytování společenských zařízení a poskytování osobních ochranných prostředků pro požárníky v resortu hutnictví a strojírenství.

Vydáním tohoto výnosu se zrušují:

a) výnos býv. MTP č. 1/1968 ze dne 4. ledna 1968, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a pro vybavení společenských zařízení (ustanovení tohoto výnosu, která se týkala ochranných pracovních prostředků, byla zrušena výnosem č. 1/1972 FMHS, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu FMHS;

b) směrnice býv. MTS č. 69/1964 o vystrojování závodních stráží;

c) směrnice býv. MTS č. 70/1964 o vystrojování závodních požárních útvarů a pracovníků požární ochrany v organizacích MTS;

d) směrnice býv. MTS č. 66/1964 o vybavování společenských zařízení v organizacích MTS;

e) směrnice býv. MVS č. 59/1964 pro vybavování příslušníků závodních stráží v organizacích MVS a ČsAO:

f) směrnice býv. MVS č. 60/1964 pro vystrojování příslušníků závodních požárních útvarů a pracovníků požární ochrany v organizacích MVS a ČsAO:

g) směrnice býv. MVS č. 57/1964 pro vybavování společenských zařízení z mimotržních fondů.

Výnos je k nahlédnutí na federálním ministerstvu hutnictví a strojírenství, na generálních ředitelstvích výrobně hospodářských jednotek a na ředitelstvích přímo řízených organizací. Výnos bude uveřejněn v plném znění v čísle 9/1973 Zpravodaje federálního ministerstva hutnictví a strojírenství.

Účinnost tohoto výnosu nastává dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru