Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c40/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1973
Platnost od 20.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.03.1991 (55/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 16 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, a podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, Učební osnovy výcviku řidičů silničních motorových vozidel (čj. 26 594/73-25 ze dne 22. listopadu 1973).

Učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1974 a jsou k nahlédnutí na federálním ministerstvu dopravy, na ministerstvu vnitra ČSR, na ministerstvu vnitra SSR a u odborů dopravy krajských a okresních národních výborů.

Ke dni účinnosti těchto učebních osnov se zrušují Učební osnovy výcviku řidičů silničních motorových vozidel, schválené opatřením náměstka ministra dopravy čj. 18 566/1965 ze dne 5. 5. 1965.

Přesunout nahoru