Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c40/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1973
Platnost od 20.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví,

1. Předpis o letové způsobilosti letadel, Oddil C - Motory a vrtule čj. 12 172/73-20 z 28. března 1973;

2. Předpis o letové způsobilosti letadel, Oddíl J — Elektro čj. 26 305/73-20 z 20. listopadu 1973;

3. Předpis o letové způsobilosti letadel - Mezinárodni požadavky ICAO čj. 17 198/73-20 z 19. června 1973.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 So., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb., výnos ze dne 12. října 1983 čj. 19 684/83, kterým se mění a doplňuje Předpis L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO ze dne 19. června 1973 čj. 17 198/80. Výnos nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze. Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů výnos ze dne 8. června 1992 č. j. 17 038/92-220, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 17 198/73-20 ze dne 19. června 1973 o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO (reg. v částce 40/1973 Sb.), ve znění výnosu č.j. 19 684/83-20 ze dne 12. října 1983 (reg. v částce 4/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce. Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu.

Uvedené předpisy nabývají účinností dnem 1. ledna 1974 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce - inspektorátů v Praze a Bratislavě.

Distribucí předpisů je pověřena Letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08, Praha 68.

Přesunout nahoru