Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c4/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1973
Platnost od 15.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb. v dohodě s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví výnos ze dne 22. listopadu 1972 čj. Z-11 995/1972-B/3, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým v rozpočtových a hospodářských organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví SSR.

Tento výnos ukládá organizacím v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví SSR povinnost vypracovat vlastní seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým na základě seznamů vydaných ministerstvem zdravotnictví SSR, které tvoří přílohu 1, 2 a 3 předmětného výnosu. Ukládá též povinnost dodržovat příslušné zákazy a upravuje způsob přezkoumávání zakázaných prací a pracovišť, řešení sporných otázek a podmínky povolování výjimek.

Výnos je uveřejněn v částce 19-20/1972 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru