Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c38/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 13.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

doplňuje registraci výnosu č. 3/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, uveřejněnou v částce 25/1973 Sbírky zákonů, touto zrušovací doložkou:

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

1. Výnos č. 3/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 3. 5. 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

2. Výnos č. 4/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 1. června 1967 o odměňování řidičů a závozníků (reg. v částce 48/1967 Sb.).

3. Výnos č. 5/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 20. června 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

4. Výnos č. 3/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. 4. 1968 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích Nová huť Klementa Gottwalda, Kunčice a Východoslovenské železárny, Košice.

5. Výnos č. 4/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. 4. 1968 o úpravě mzdových podmínek dělníků základního závodu n. p. Automobilové závody, Mladá Boleslav.

6. Vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží hlídačů a vrátných.

7. Vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách.

8. Vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

9. Výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkám městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy č. 1 Věstníku ministerstva dopravy (reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

10. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1968 Sb.).

11. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí SSR o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů ze dne 1. března 1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.).

12. § 3 odst. 1 a 2 výnosu č. 6/1967 ministra těžkého průmyslu o nařizovaní a odměňování pracovní pohotovosti (reg. v částce 48/1967 Sb.).

13. Výnos č. 6/1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. listopadu 1971 o odměňování dělníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd (reg. v částce 36/1971 Sb.).

14. Výnos ministerstva hornictví č. 1 ze dne 1. dubna 1967 o mzdových podmínkách dělníků (reg. v částce 25/1969 Sb.).

15. Výnos č. 3 ze dne 2. 6. 1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů (reg. v částce 14/1971 Sb.).

16. Výnos č. 5 ze dne 27. září 1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se doplňuje výnos č. 3 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 2. 6. 1971 o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů (reg. v částce 31/1971 Sb.).

17. Výnos č. 3/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. 8. 1972 o odměňování dělníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd.

Výše uvedený výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo hutnictví a strojírenství.

Přesunout nahoru