Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c38/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 13.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

doplňuje registraci výnosu č. 2/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, uveřejněnou v částce 30/1973 Sbírky zákonů, touto zrušovací doložkou:

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

1. výnos č. 8/1966 ze dne 11. října 1966 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 45/1966 Sb.);

2. výnos č. 2/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. dubna 1968, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1966 o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 45/1966 Sb.);

3. výnos č. 2/1971 ministra hutnictví a strojírenství ČSSR ze dne 2. června 1971, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1966 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 20/1971 Sb.);

4. výnos č. 7/1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. 11. 1971 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd;

5. výnos FMHS č. 4/1972, kterým se mění a doplňuje výnos č. 7/1971 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd;

6. ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního procesu;

7. vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

8. vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích;

9. výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 20. 3. 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic (reg. v částce 15/1969 Sb.) a obdobný výnos ministerstva práce a sociálních věcí SSR ze dne 27. 3. 1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.);

10. výnos č. 5 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 20. 6. 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti MTP (reg. v částce 48/1967 Sb.);

11. výnos č. 6/1967 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 13. června 1967 o pracovní pohotovosti.

Výše uvedený výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo hutnictví a strojírenství.

Přesunout nahoru