Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c37/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 37/1973
Platnost od 06.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.09.1985 (o2/c20/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos o paušálních náhradách cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrné suroviny ze dne 28. září 1973 čj. MH/4-1237/73.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byl uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 21 až 22/1973.

Do výnosu, který upravuje náhrady cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrné suroviny lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a v národních podnicích Sběrné suroviny.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věci České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství

1. výnos ze dne 7. září 1982 čj. MH/4-927/9157/1982, kterým se mění výnos ministerstva vnitra ze dne 19. srpna 1968 čj. MH IV/3-810/1968 o náhradách cestovních a jiných výdajů kominíků v organizacích místního hospodářství. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1982 a upravuje poskytování paušálních náhrad kominíkům;

2. výnos ze dne 7. září 1982 čj. MH/4-943/9293/1982, kterým se mění výnos ze dne 28. záři 1973 čj. MH 4-1237/73 o paušálních náhradách cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrně suroviny. Výnos nabyl účinností dnem 1. října 1982 a upravuje poskytování paušálních náhrad výkupčím sběrných surovin.

Uvedené výnosy budou uveřejněny v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 24/1982. Lze do nich nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru