Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c37/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 37/1973
Platnost od 06.12.1973
Účinnost od 06.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo:

1. Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. června 1973 čl. 21 461/2551/73.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Výnos je uveřejněn v částce 3/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 3.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 18. října 1976 čj. 12 636/SO/76, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, ve znění výnosu ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1976. Je uveřejněn v částce 20/1976 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 14.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 15. prosince 1977 čj. 24 764/2183/OELH/77, kterým se mění výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978. Je uveřejněn v částce 3/1978 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 1.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. listopadu 1982 čj. 38 628/2620/OELH/82, pozbývají platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. června 1973 čj. 21461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR (reg. v částce 37/1973 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 38/1975 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 18. října 1976 čj. 12 636/SO/76 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 33/1976 Sb.) a výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. prosince 1977 čj. 24 764/2183/OELH/78, kterým se mění výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 2/1979 Sb.).

2. Výnos o odměňování dělníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. června 1973 čj. 21 457/2504/73.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 15. 11. 1979 čj. 31 497/2511/OELH/79, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 15. 6. 1973 čj. 21 457/2504/73 (reg. v částce 37/1973 Sb.) o odměňování dělníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn v částce 2/1980 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky pod poř. č. 6. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Oba výnosy byly rozeslány organizacím státních lesů; lze do nich nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru