Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c35/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1973
Platnost od 12.11.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), dne 28. září 1973 pod čj. 24 532/73 - 200 Směrnici, kterou se doplňují směrnice ministerstva školství o organizaci lidových škol umění a studiu na nich.

Směrnicí se doplňují směrnice ministerstva školství ČSR z 29. ledna 1969 čj. 8 462/69-I/1 o organizaci lidových škol umění a studiu na nich (Věstník MŠ a MK ČSR, roč. 1969, str. 37).

Podle potřeby hudebního, tanečního nebo literárně dramatického oboru pověřuje ředitel lidové školy umění učitele hudebního oboru, kteří k tomu mají předpoklady, klavírními doprovody (korepeticí). Na učitele pověřené korepeticí se vztahují pracovněprávní a platové předpisy jako na ostatní učitele lidových škol umění (od účinnosti této směrnice již nejsou technickohospodářskými pracovníky).

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1973 a je uveřejněna v 10. sešitě Věstníku MŠ a MK ČSR ze dne 20. října 1973, roč. 1973. Lze do ní nahlédnout na všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru