Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 30.10.1973
Zrušeno k 01.10.1982 (o8/c32/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo

— výnos ze dne 17. září 1973 pod čj. E/PM-600-20. 8.1973, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR,

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 1. února 1980, čj. EP-600-29. 1. 1980, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 17. září 1973, čj. E/PM-600-20. 8.1973, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (registrován v částce 33/1973 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1980.

— výnos ze dne 17. září 1973 pod čj. E/PM-600-2. 5. 1973, o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 29. července 1977, čj. E/PM 600-8.6.1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 17. září 1973, čj. E/PM-600-2.5.1973, o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. v částce 33/1973 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1977.

Uvedené výnosy nabudou účinnosti v jednotlivých organizacích resortu dnem, který stanoví ministerstvo zdravotnictví.

V organizacích, v nichž budou zavedeny uvedené výnosy, pozbývají účinnosti tyto předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví a oznámené ve Sbírce zákonů ČSSR:

— výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. března 1960, j. zn. PM-6110-31. 3.1960 (oznámen v částce 59/1960 Sb.), o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví,

— výnos ministra zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966, j. zn. OE/5-852-30.11.1966 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví,

— výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. ledna 1972, j.zn. KP/3-600.2-8.12.1971, oznámen v částce 22/1972 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos ministra zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966, j. zn. OE/5-852-30.11.1966 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví,

— výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 27. prosince 1967, j.zn. OE/5-852-27.10.1967 (oznámen v částce 10/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků lázeňských organizací, hospodářské jednotky Československé lázně a zřídla,

— výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 13. května 1969, j.zn. E/EP-852-25. 4.1969 (oznámen v částce 30/1969 Sb.), kterým se mění „Nomenklatura funkcí technickohospodářských pracovníků oborového ředitelství Československé státní lázně a zřídla - Ústřední správa lázní a zřídel, Praha“, která tvoří přílohu č. 1 k výnosu ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 1967, j.zn. OE/5-852-20. 2. 1967, o úpravě platových poměrů vedoucích a ostatních technickohospodářských pracovníků oborového ředitelství Československé státní lázně a zřídla - Ústřední správa lázní a zřídel, Praha,

— výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. ledna 1972, j.zn. KP/3-600.2-8.12.1971 (oznámen v částce 16/1972 Sb.), kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 27. prosince 1967, j.zn. OE/5-852-27.10. 1967 (oznámen v částce 10/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků lázeňských organizací hospodářské jednotky Československé státní lázně a zřídla,

— výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. května 1969, j. zn. E/EP-652-4. 3.1969 (oznámen v částce 25/1969 Sb.), o odměňování pracovníků dolu Svornost lázeňské organizace Jáchymov,

— výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1967, j. zn. OE/5-852-15.1.1967 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky,

— výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. dubna 1969, j. zn. E/EP-852-29. 3. 1969 (oznámen v částce 25/1969 Sb.), kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1967, J. zn. OE/5-852-15.1.1967, o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobováni a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky,

výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. ledna 1972, j. zn. KP/3-600.2-8.12.1971 (oznámen v částce 16/1972 Sb.), kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1987 j. zn. OE/5-852-15.1.1967 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky, ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. dubna 1969, j. zn. E/EP 852-29. 3. 1969 (oznámen v částce 25/1969 Sb.),

Do uvedených výnosů lze nahlédnout na generálním ředitelství SPOFA — spojených podniků pro zdravotnickou výrobu, na ministerstvu zdravotnictví ČSR a v podnicích, kde tyto předpisy nabyly účinnosti na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru