Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 01.09.1973
Zrušeno k 01.01.1977 (o8/c7/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky

podle § 72a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 47/1973 Sb. vydal dne 8. 8. 1973 v dohodě s ministrem zdravotnictví ČSR rozkaz č. 19/1973 o ochranném léčení protialkoholním vykonávaném během výkonu trestu odnětí svobody.

Rozkaz stanoví podmínky výkonu ochranného léčení a postup orgánů Sboru nápravné výchovy ČSR při výkonu tohoto léčení.

Za podmínek stanovených rozkazem se ochranné léčení protialkoholní vykonávané během výkonu trestu odnětí svobody uskutečňuje ve střediscích protialkoholního ochranného léčení umístěných v nápravně výchovných ústavech, a to především ve formě ústavního léčení. Ochranné léčení se vykoná, jestliže soud, který ochranné léčení uložil, nařídí výkon tohoto léčení. Podnět k tomu, aby výkon ochranného léčení byl nařízen, dává náčelník nápravně výchovného ústavu, a to soudu, který ochranné léčení uložil.

Rozkaz byl uveřejněn ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti ČSR a nabyl účinnosti dnem 1. září 1973.

Rozkaz je k nahlédnutí v nápravně výchovných ústavech a věznicích na území ČSR.

Přesunout nahoru