Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální cenový úřad

vydal společně s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj výnos č. V-3/73 ze dne 1. srpna 1973 čj. 8428/73/1359/ ing. Če/Ln, kterým se mění a doplňuje výnos Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 20. prosince 1971 o rozpočtováni a fakturaci vedlejších rozpočtových nákladů staveb registrovaný v částce 26/1972 Sb. pod čj. 14 785/71/2148/dr. Kř. Výnos byl uveřejněn v Cenovém věstníku, ročník I, částka 7, ze dne 17. září 1973.

Ruší se ustanovení čl. 8 (Veřejný provoz silniční dopravy) uvedeného výnosu ze dne 20. prosince 1971 a nahrazuje se novým zněním. Změna výnosu vyplývá z nových technologických postupů používaných u silničních staveb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1973.

Přesunout nahoru