Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo k zajištění účinného využití neutajených vědeckých, technických a ekonomických poznatků dosažených při plnění úkolů státního a resortních plánů rozvoje vědy a techniky a ostatních plánů socialistických organizací (dále jen plánů) podle § 52 odst. a) č. 4 zákona č. 133/1970 Sb. Směrnice č. 2 ze dne 13. 6. 1973 o evidenci vědeckovýzkumných práci a obhájených disertací.

Účelem směrnic je zajistit zpřístupnění výsledků řešení úkolů plánů rozvoje vědy a techniky a výsledků dosaženého poznání v obhájených disertacích formou centrální a oborových (odvětvových) evidencí a jednotného systému ukládání.

Evidencí se především sleduje zkvalitnění řízení rozvoje vědy a techniky, odstraňování duplicit řešení, uvádění výsledků výzkumu do praxe, využití výsledků výzkumu pro aktivní licence apod.

Evidence zajišťuje i účelné využití výsledků výzkumu v členských zemích RVHP prostřednictvím Mezinárodního centra vědeckých a technických informací.

Předmětem evidence jsou údaje o výzkumných pracích úkolů plánů obsahující popisy řešení schváleného oponentním řízením (úvodním, průběžným, závěrečným) a obhájených disertačních pracích (kandidátských, doktorských, habilitačních).

Jednotný systém ukládání se vztahuje na plné texty.

Pro evidenci je předepsána jednotná forma, která je součástí prováděcích pokynů k vydaným směrnicím.

Směrnice platí pro všechna pracoviště podílející se na řešení plánů rozvoje vědy a techniky a pracoviště vědeckých, technických a ekonomických informací. Za dodržení směrnic odpovídají ministerstva a ostatní ústřední orgány.

Směrnicemi o evidenci vědeckovýzkumných prací a obhájených disertací se zrušuje část první Organizačních zásad získávání a zpracování informací o výsledcích vědy a techniky v národním hospodářství ČSSR, vydaných Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky pod čj. 403/23/1963 v lednu 1963.

Směrnice jsou uveřejněny ve Zpravodaji FMTIR, prováděcí pokyny vydává Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

Přesunout nahoru