Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 12.10.1973
Zrušeno k 01.02.1991 (3/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo pod čj. II/18 668/1973 ze dne 28. srpna 1973 směrnice o hmotném zabezpečení funkcionářů a pracovníků při účasti na politickém školení. Ve směrnicích je řešena otázka hmotného zabezpečení funkcionářů a pracovníků, kteří jsou posluchači Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze a její fakulty v Bratislavě, krajských politických škol, Městské politické školy v Praze a okresních politických škol, a to jak při účasti na krátkodobém internátním politickém školení, tak při účasti na dlouhodobém politickém internátním školení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem vydání; zrušují se jimi směrnice ministerstva financí čj. 371/2305/68 o hmotném zabezpečení pracovníků při účasti na politickém školení.

Směrnice byly zaslány všem ústředním orgánům a jsou publikovány ve Finančním zpravodaji č. 10 z roku 1973.

Federální ministerstvo financí vydalo výnos čj. II/634/75 ze dne 14. 1. 1975, kterým bylo změněno ustanovení čl. 4 směrnic o hmotném zabezpečeni funkcionářů a pracovníků při účasti na politickém školení registrovaných v částce 32 Sbírky zákonů ze dne 12. října 1973. Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům, všem ústředním orgánům ČSR a SSR, ústřednímu výboru Národní fronty a Ústřední radě odborů a bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 4/1975.

Přesunout nahoru