Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 12.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, výnos ze dne 1. srpna 1973 čj. 8100/1973 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Výnosem se stanoví způsob poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích řízených ministerstvem školství SSR a ve školách a výchovných zařízeních ve správě národních výborů. Součástí výnosu je příloha „Vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“.

Dnem nabytí účinnosti tohoto výnosu ztrácí pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu ministerstva školství SSR platnost společný výnos ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ze dne 15. února 1968 čj. 6500/68-VI/3, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a pro vybavování společenských zařízení, uveřejněné ve Věstníku MŠ a MKI, ročník 1968, strana 185 (registrované v částce 40/1968 Sb.). Současně pozbývá platnosti seznam povolání, kterým jsou poskytovány ochranné oděvy, obuv a ochranné prostředky, uveřejněný v příloze Věstníku MŠK, roč. 1964, sešit 20, včetně doplňku k tomuto seznamu, který je přílohou směrnic čj. 6500/68-V1/3 ze dne 15. února 1968.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 10 ze dne 31. října 1973; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Přesunout nahoru