Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 01.12.1973
Zrušeno k 01.01.1985 (o1/c17/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydalo podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem na § 14 vyhlášky č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, výnos o mimořádném očkování proti tetanu.

Podle tohoto výnosu se v zájmu účinného boje proti přenosným nemocem provede postupně do konce roku 1975 mimořádné očkování, popřípadě přeočkování proti tetanu čs. státních občanů s trvalým pobytem v ČSR, a to mužů narozených před rokem 1947 a žen narozených před rokem 1952, s výjimkou osob, které byly řádně očkovány, popřípadě přeočkovány proti tetanu po roce 1965; očkování proti tetanu se provede třemi injekcemi. Přeočkovány budou osoby, od jejichž posledního očkování proti tetanu, popřípadě přeočkování proti tetanu neuplynulo 10 let; přeočkování proti tetanu se provede jednou injekcí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1973; je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 21 v částce 10-12/1973.

Do výnosu lze nahlédnout u ministerstva zdravotnictví ČSR, u odborů zdravotnictví krajských národních výborů a u krajských a okresních hygieniků.

Přesunout nahoru