Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c32/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 06.08.1973
Zrušeno k 01.06.1992 (247/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky

vyhlásil ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti ČSR č. 17/1973 úplné znění Řádu výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených později vydanými předpisy (RMS č. 26/1971, 27/1971, 13/1972 a 11/1973).

Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech je základním prováděcím předpisem k zákonu č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Upravuje podrobněji výkon trestu odnětí svobody tak, aby byl v souladu s účelem výkonu trestu podle § 1 citovaného zákona.

Úplné znění cit. Řádu bylo uveřejněno ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti ČSR pod čj. SSNV-2239/402-73 ze dne 6. 8. 1973 a je k nahlédnutí v nápravně výchovných ústavech a u krajských prokuratur na území ČSR.

Přesunout nahoru