Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c30/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1973
Platnost od 01.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí

vydaly v součinnosti se zúčastněnými orgány podle § 35 odst. 2 a 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, k provedení usnesení vlády ČSSR ze dne 24. ledna 1973 č. 19 výnos ze dne 14. srpna 1973, jímž se vyhlašuje závazný vzor zápisu o odevzdání a převzetí dokončené dodávky bytové výstavby nebo její dokončené části podle § 292 hospodářského zákoníku (čj. FSÚ 16 234/73, FMF XV/2-7981/73).

Výnosem se zavádí závazný vzor zápisu pro zajištění jednotného postupu při odevzdání a převzetí dokončených dodávek bytové výstavby podle § 288 až 293 hospodářského zákoníku. Vzor zápisu a směrnice k němu jsou uvedeny v příloze výnosu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a použije se ho pro předávací a přejímací řízení prováděná po tomto datu.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 9/1973 a ve Finančním zpravodaji v částce 10/1973. Je možno do něj nahlédnout u všech okresních a městských oddělení a krajských správ Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu a u všech okresních, obvodních a městských finančních správ.

Přesunout nahoru