Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c30/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1973
Platnost od 01.10.1973
Účinnost od 26.03.1973
Zrušeno k 21.05.1981 (o2/c12/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem

vydal podle § 35 odst. 2 zák. č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

4. směrnice k postupu při zavádění a využívání jednotné evidence pracujících, v organizacích (čj. 14 743 ze dne 2. května 1973).

Tímto předpisem, který byl připraven rovněž v součinnosti s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, se podrobněji upravují povinnosti všech socialistických organizací a jiných zaměstnavatelů určených vyhláškou č. 186/1968 Sb. ve znění vyhlášky č. 42/1973 Sb. při vedení záznamů o každém pracujícím v rámci jednotné evidence pracujících a současně se stanoví některé další související otázky.

Předpisem se zrušují

1. směrnice Federálního statistického úřadu k zavedení a k statistickému využívání jednotné evidence pracujících ze dne 15. července 1969 uveřejněné ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 6/1969, registrované ve Sbírce zákonů, částka 42/1969,

2. pokyny Federálního statistického úřadu k zavádění jednotné evidence pracujících ze dne 20. května 1970 čj. 20 767/70 uveřejněné ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 7/1970,

3. výnos Federálního statistického úřadu o změně lhůt při zavádění jednotné evidence pracujících čj. 21 814/71 ze dne 21. července 1971 uveřejněný ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 8-9/1971 a registrovaný ve Sbírce zákonů, částka 7/1972.

Předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 15. června 1973 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 5/1973 pod poř. č. 3.

Přesunout nahoru