Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c3/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1973
Platnost od 09.02.1973
Účinnost od 01.10.1972
Zrušeno k 01.01.1985 (o1/c25/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo výnos ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700 81/5.odd.-1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád).

Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. září 1972, se ruší:

- výnos ministerstva národní obrany ze dne 26. září 1967 čj. 17 800-81/5.odd.-1967, podle kterého se platové poměry učitelů a vychovatelů škol II. cyklu - občanských pracovníků v oboru působnosti ministerstva národní obrany upravují výnosem ministerstva školství č. 7000/67-E I/1 ze dne 1. března 1967 (reg. v částce 7/1968 Sb.),

- výnos ministerstva národní obrany ze dne 1. září 1968 čj. 3702-81/5.odd.-1968 změny a doplňky platového řádu učitelů a vychovatelů,

- výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. července 1971 čj. 3129-81/5. odd.-1971 doplněk platového řádu pro učitele a vychovatele.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 13 600-81/5 ze dne 30. srpna 1974 o změně a doplnění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700-81/5.odd.-1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád) (reg. v částce 3/1973 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1974.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 1400-81/5. odd.-1975 ze dne 30. srpna 1975 o změně a doplnění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700-81/5. odd. 1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), registrovaný v částce 3 Sb. z roku 1973. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1975. Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 4550-81/5. odd. 1977 ze dne 31. března 1977 o změně a doplnění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700-81/5. odd. 1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), registrovaný v částce 3/1973 Sb., ve znění výnosu ze dne 30. srpna 1974 čj. 13 600-81/5. odd. 1974, registrovaný v částce 26/1975 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany;

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků československé lidové armády výnos čj. 8000-81/5. odd.-1978 ze dne 29. června 1978 o změně a doplnění výnosu čj. 1700-81/5. odd.-1972 ze dne 30. srpna 1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), registrovaný v částce 3/1973 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1978.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 12 300-81/5. odd.-1979 ze dne 31. srpna 1979 o změně a doplnění výnosu čj. 1700-81/5. odd.-1972 ze dne 30. srpna 1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), registrovaný v částce 3/1973 Sb. Ustanoveni čl. I, bodů 3, 4, 5, 7, čl. II a přílohy č. 2 výnosu nabyly účinnosti dnem 1. září 1979; ostatní ustanovení výnosu nabývají účinnosti dnem 1. září 1980.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. 4100-FS/5-1980 o změně a doplnění výnosu ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700-81/5-1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), reg. v částce 3/1973 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980.

Přesunout nahoru