Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c29/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1973
Platnost od 21.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 23 zákoníku práce (úplné znění č. 42/1970 Sb.) a podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví výnos ze dne 5. března 1973 čj. Z-2707/1973-C/23 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Výnos obsahuje ustanovení o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích přímo řízených ministerstvem zdravotnictví SSR a ve zdravotnických organizacích řízených národními výbory.

Součástí výnosu je příloha č. 1 „Vzorový seznam povolání, pracovních činností a pracovišť, kde se poskytují osobní ochranné pracovní prostředky“ a příloha č. 2 „Seznam povolání ve zdravotnických zařízeních, při nichž se poskytují stejnokroje“.

Výnos je uveřejněn v částce 12-13/1973 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, odborech zdravotnictví KNV, odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru