Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1973
Platnost od 21.09.1973
Účinnost od 21.09.1973
Zrušeno k 29.01.1982 (o14/c2/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 42/1970 Sb.) výnos ze dně 6. června 1973 čj. VVS/4-231/1973, kterým se stanoví bližší podmínky pro uzavírání dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných podle těchto dohod v aparátu národních výborů a v zařízeních vnitřní správy národních výborů (odvětví „Vnitřní správa NV“).

Tento výnos je uveřejněn v Bulletinu ministerstva vnitra SSR pro vnitřní potřebu národních výborů a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra SSR a na odborech vnitřních věcí krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy, okresních národních výborů, obvodních národních výborů v Bratislavě a Městského národního výboru v Košicích.

Přesunout nahoru