Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c28/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 19.07.2000 (202/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 odst. 3 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů čj. 7574/73-R/1 ze dne 5. července 1973.

Předpis upravuje zkoušky operatérů radiotelegrafních a radiotelefonních stanic na československých letadlech a lodích (palubní stanice letadlové a lodní), jakož i operatérů radiotelegrafních a radiotelefonních pozemních stanic pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby (letecké stanice a pobřežní stanice). K obsluze uvedených stanic je třeba vysvědčení podle tohoto předpisu.

Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů nabude účinnosti dnem 1. 1. 1974. Současně pozbudou platnosti dosavadní ustanovení o zkouškách palubních radiooperatérů čj. Min-A/2-5110-0:455/1950 z 28. 2. 1950, vyhlášená opatřením ministerstva pošt č. 191 v částce 11/1950 Poštovního věstníku, opravená v částce 13/1950 Poštovního věstníku a pozměněná v částce 39/1950 a 51/1950 Poštovního věstníku.

Vysvědčení vydaná podle dřívějších předpisů zůstávají v platnosti do 31. 12. 1976. Mohou být vyměněna za vysvědčení podle tohoto předpisu, jestliže o to jejich majitelé před skončením platnosti požádají Komisi pro zkoušky palubních radiooperatérů, a prokáží-li, že v posledních třech letech pracovali alespoň jeden rok jako radiooperatéři u stanic, k jejichž obsluze bylo třeba příslušného druhu vysvědčení.

Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů je uveřejněn v příloze k částce 30/1973 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout na každé poště.

Federální ministerstvo spojů vydalo v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnos čj. 6002/1977 ze dne 3. června 1977, jimž se mění a doplňuje Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů čj. 7574/73-R/1 ze dne 5. července 1973, registrovaný v částce 28/1973 Sb. Výnos zavádí tzv. omezené vysvědčení radiotelefonisty a stanoví, že vysvědčení vydaná podle Předpisu o zkouškách palubních radiooperatérů platí napříště pět let (namísto dosavadních tří roků). Pokud jde o vysvědčení vydaná před 1. lednem 1974, pozbyla platnosti dnem 31. 12. 1976, ale mohou být vyměněna za nová vysvědčení, jestliže o to jejich majitelé písemně požádají do 31. 12. 1977 a prokáží-li, že v posledních pěti letech pracovali alespoň jeden rok jako radiooperatéři u stanic, k jejichž obsluze je příslušný druh vysvědčení opravňuje. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1977 a je uveřejněn v částce 26/1977 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a každé organizace spojů.

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydalo podle § 5 odst. 3 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, výnos č. j. 8.500 ze dne 5. září 1989, kterým se mění předpis federálního ministerstva spojů ze dne 5. 7. 1973 č. 183/1973 Věstníku federálního ministerstva spojů o zkouškách palubních radiooperátorů, ve znění výnosu federálního ministerstva spojů ze dne 3. 8. 1977 č. 159/1977 VFMS, registrovaný v částce 15/1977 Sb. Změna spočívá ve zjednodušení styku orgánů a organizaci spojů s občany při zkouškách palubních radiooperatérů. Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů a bude zveřejněn v částce 24 Věstníku spojů, do něhož lze nahlédnout u všech organizací spojů.

Přesunout nahoru