Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o20/c28/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo:

1. v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. výnos ze dne 15. června 1973 čj. 2199/1973-II/3 o pomaturitním studiu na středních odborných školách.

Výnos obsahuje ustanovení o účelu a druzích pomaturitního studia, jeho zřizování, obsahu a organizaci studia, o přijímání uchazečů, o kontrole studia, o zkouškách a hodnocení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a zrušuje směrnice pro organizaci pomaturitního studia ze dne 4. listopadu 1965 čj. 39 989/65-II/4 (Věstník ministerstva školství a kultury 1965, sešit 33, strana 328, registrované v částce 60/1965 Sb.).

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 7 ze dne 31. července 1973;

2. podle § 9 odst. 2, § 21 a § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. výnos ze dne 18. června 1973 čj. 6711/1973-II/3 o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a o studiu na nich.

Výnos obsahuje ustanovení o poslání a obsahu internátních středních škol pro pracující, o délce studia a pracovního týdne, o zřizování, organizaci a správě těchto škol, o předběžné přípravě uchazečů, o podmínkách přijetí, o přihláškách do kursů, o výběru posluchačů, o přijímacích podmínkách, přihláškách a přijímacích pohovorech pro tyto školy. Dále má výnos ustanovení o pracovním volnu a hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách a v přechodných opatřeních stanoví lhůty pro školní rok 1973/74.

Výnos nabyl účinnosti dnem 30. června 1973.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvěstí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 7 ze dne 31. července 1973;

3. v dohodě se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. a § 27 odst. 3 a § 29 zákona č. 89/1958 Sb. výnos ze dne 25. června 1973 čj. Š-4140/1973-A/1 o doplňování a prohlubování praxe učitelů odborných předmětů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť.

Výnos stanoví učitelům odborných předmětů, kteří si doplňují, popřípadě prohlubují odbornou praxí, způsob doplňování odborné praxe, práva a povinnosti učitelů v době doplňování praxe.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1973.

Výnos bude uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 8 ze dne 31. srpna 1973.

Do výnosů lze nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru