Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o19/c28/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 01.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo:

1. podle § 34 zákona č. 19/1966 Sb. výnos ze dne 1. března 1973 čj. 2681/73, kterým se mění a doplňují směrnice o rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání na pedagogických fakultách.

Doplněk směrnic čj. Š 3248/69 VŠ o rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání na pedagogických fakultách (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1969, sešit 11-12, registrované v částce 38/1970 Sb.) umožňuje rozšířit si kvalifikaci absolventům učitelství o speciální nebo léčebnou pedagogiku, resp. absolventům speciální nebo léčebné pedagogiky o další předmět, který se vyučuje v 6.-7. roč. ZDŠ.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a ruší směrnice čj. Š 12 509/71 ze dne 5. října 1971 (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971, sešit 21-22).

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 4 ze dne 30. dubna 1973;

2. v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Slovenským odborovým svazem pracovníků školství a vědy podle § 31 odst. 2 zákona č 186/1960 Sb. a § 29 zákona č. 89/1958 Sb. ve spojení s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb. výnos ze dne 12. ledna 1973 čj. 235/1973-A IV/2 o učebních pomůckách.

Výnos obsahuje ustanovení o druzích učebních pomůcek, o postupu při tvorbě, vývoji a schvalování učebních pomůcek, o nabývání učebních pomůcek, dále o využívání a správě učebních pomůcek ve školách a výchovných zařízeních.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 6 ze dne 30. června 1973;

3. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. výnos ze dne 8. června 1973 čj. 6078/1973-II/2 k organizování studia vybraných odborných předmětů na středních odborných školách.

Výnosem se stanoví způsob zřizování studia vybraných odborných předmětů na středních odborných školách, dále výnos obsahuje ustanovení o organizaci a obsahu studia, o zkouškách, o hodnocení studia, o přijímání ke studiu a o finančním a materiálním zabezpečení tohoto studia.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 8 ze dne 31. srpna 1973;

4. podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. směrnice ze dne 17. července 1973 čj. 3083/1973-I/2, kterými se doplňují směrnice o organizaci a studiu na lidových školách umění.

Výnos doplňuje směrnice ze dne 26. července 1971 čj. 9486/1971 o organizaci studia na lidových školách umění (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971, sešit 15-20, registrované v částce 7/1972 Sb.) a stanoví možnosti zajištění klavírních doprovodů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, sešit 8 ze dne 31. srpna 1973.

Do všech výnosů lze nahlédnout ve všech odborech, školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Přesunout nahoru