Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c28/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 01.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 20. srpna 1973 čj. 21 337/73-132, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních, jako doplněk a změnu výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. února 1968 čj. 9000/68-VI/3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků, na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství. (Věstník MŠ a MKI 1968, str. 153, reg. v částce 34/1968 Sb.)

Výnos, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních ministerstva školství, nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a je uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK, roč. 1973, sešit 9, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR a na odborech školství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru