Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c28/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 01.05.1973
Zrušeno k 01.01.1995 (204/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 11. dubna 1973 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Směrnice upravují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích řízených ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v organizacích a zařízeních sociálního zabezpečení řízených a spravovaných národními výbory.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1973. Zároveň pozbyl platnosti výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. j. X/1-1464-6. 6. 1969 ze dne 25. 7. 1969, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů, s výjimkou ustanovení upravujících poskytování stejnokrojů.

Byly uveřejněny v částce 5/1973 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky; lze do nich nahlédnout u krajských a okresních národních výborů a u ministerstva práce a sociálních věcí ČSR.

Přesunout nahoru