Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c27/1973 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 27/1973
Platnost od 30.08.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že

1. u generálního tajemníka OSN byla dne 16. dubna 1973 uložena listina o přístupu Hondurasu k Jednotné úmluvě o omamných látkách, sjednané v New Yorku dne 30. března 1961.

Podle ustanovení svého článku 41 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Honduras v platnost dnem 16. května 1973.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969, částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970, částce 8 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1972 a částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1973;

2. u generálního tajemníka OSN byla dne 5. dubna 1973 uložena ratifikační listina Kolumbie k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961.

Podle ustanovení svého článku 51 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Kolumbii v platnost dnem 5. května 1973.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částkách 7, 15 a 34 Sbírky zákonů, ročník 1971 a částce 8 Sbírky zákonů, ročník 1972 a částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1973;

3. u generálního tajemníka OSN byly uloženy následující ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, sjednané ve Vídni dne 24. dubna 1963:

dne 19. ledna 1973 listina o přístupu Salvadoru,

dne 9. února 1973 listina o přístupu Guatemaly a

dne 12. února 1973 ratifikační listina Austrálie.

Podle ustanovení svého článku 77 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Salvador dnem 18. února 1973, pro Guatemalu dnem 11. března 1973 a pro Austrálii dnem 14. března 1973.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971 a částce 30 Sbírky zákonů, ročník 1972;

4. u generálního tajemníka OSN byla dne 12. ledna 1973 uložena listina o přístupu Barbadosu k Úmluvě o politických právech žen, sjednané v New Yorku dne 31. března 1953.

Podle ustanovení svého článku VI odst. 2 Úmluva vstoupila pro Barbados v platnost dnem 12. dubna 1973.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 8 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1972.

Přesunout nahoru