Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c25/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1973
Platnost od 10.08.1973
Účinnost od 10.08.1973
Zrušeno k 01.03.1990 (5/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 40 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě se Slovenskou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 24. ledna 1973 čj. Z-864/1973-B/1 o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech.

Výnos obsahuje ustanovení o rozsahu zdravotnických služeb poskytovaných pracujícím v závodních zdravotnických zařízeních, o rozvrhu nákladů na tato zařízení mezi organizace a národní výbory a o povinnostech organizací při zabezpečování první pomoci. Dále obsahuje ustanovení o poskytování zdravotnických služeb pracujícím a jejich rodinným příslušníkům vysílaným do zahraničí. Příloha k tomuto výnosu obsahuje normativy pro zřizování a vybavování závodních zdravotnických zařízení a pro poskytování zdravotnických služeb pracujícím malých závodů.

Výnosem se zrušují směrnice č. 45/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech a ustanovení § 1 až 3 směrnic č. 22/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví o léčebně preventivní péči o československé občany při jejich cestách do zahraničí a o cizí státní příslušníky.

Výnos ze dne 9. prosince 1975 čj. Z-12 081/1975-B/1 zrušuje III. část směrnic č. 12/1973 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech a III. oddíl přílohy k těmto směrnicím (reg. v částce 25/1973 Sb.).

Přesunout nahoru