Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1973
Platnost od 10.08.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací směrnice ze dne 28. června 1973 čj. 8444/73-V/2 pro sjednávání dohod a odměňování náborového prodeje vstupenek na kulturní pořady, jimiž se ruší směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 31. prosince 1966 čj. 44 111/66-VE/2 pro náborový prodej vstupenek na kulturní pořady a pro jeho odměňování (reg. v částce 15/1967 Sb.).

Tyto směrnice nově stanoví podmínky, za nichž je možno uzavírat s občany dohody na náborový prodej vstupenek na kulturní pořady a maximální výši odměn, jež mohou být poskytovány.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1973 a kulturní organizace jsou povinny do šesti měsíců ode dne účinnosti těchto směrnic vypovědět dohody o pracovní činnosti týkající se náborového prodeje sjednaného před tímto dnem.

Směrnice se uveřejňují ve Věstníku ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva kultury České socialistické republiky a je možno do nich nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, v odborech kultury národních výborů a ve všech kulturních organizacích, v nichž se s občany uzavírají dohody o náborovém prodeji vstupenek na kulturní pořady.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací směrnici ze dne 14. února 1975 čj. 3999/75-Va/4, kterou se mění a doplňuje směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1973 čj. 8444/73-V/2 pro sjednávání dohod o odměňování náborového prodeje vstupenek na kulturní pořady, publikovaná ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, sešit 9 a registrovaná v částce 25/1974 Sb. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 1975. Směrnice je doplněna o ustanovení, které umožňuje ministerstvu kultury ČSR povolovat ve zvlášť odůvodněných případech zvýšení odměny stanovené v čl. 2 odst. 1 a 2, a to maximálně až do 20 % u kulturních pořadů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a)-e) a až do 10 % u kulturních pořadů uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. f) a je uveřejněna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR. Do směrnice je možno nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, odborech kultury národních výborů a ve všech organizacích, v nichž se s občany uzavírají dohody o náborovém prodeji vstupenek na kulturní pořady.

Přesunout nahoru