Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c25/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1973
Platnost od 10.08.1973
Účinnost od 10.08.1973
Zrušeno k 01.01.1982 (o3/c34/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky, výnos č. 3 ze dne 7. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství.

Výnos se vztahuje na odměňování dělníků, řidičů a závozníků silničních motorových vozidel, hlídačů, vrátných a členů závodních stráží v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, ve kterých se na základě rozhodnutí ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR č. 128/1973 ze dne 3. května 1973.

Výnos nabude účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví ministerstvo, bude registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a je k nahlédnutí v odboru racionalizace řízení a legislativa federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a ve všech organizacích tomuto ministerstvu podřízených.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

1. Výnos č. 3/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 3. 5. 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

2. Výnos č. 4/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 1. června 1967 o odměňování řidičů a závozníků (reg. v částce 48/1967 Sb.).

3. Výnos č. 5/1967 ministra těžkého průmyslu ze dne 20. června 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 48/1967 Sb.).

4. Výnos č. 3/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. 4. 1968 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích Nová huť Klementa Gottwalda, Kunčice a Východoslovenské železárny, Košice.

5. Výnos č. 4/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. 4. 1968 o úpravě mzdových podmínek dělníků základního závodu n. p. Automobilové závody, Mladá Boleslav.

6. Vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží hlídačů a vrátných.

7. Vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách.

8. Vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

9. Výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkám městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy č. 1 Věstníku ministerstva dopravy (reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

10. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1968 Sb.).

11. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí SSR o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů ze dne 1. března 1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.).

12. § 3 odst. 1 a 2 výnosu č. 6/1967 ministra těžkého průmyslu o nařizovaní a odměňování pracovní pohotovosti (reg. v částce 48/1967 Sb.).

13. Výnos č. 6/1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. listopadu 1971 o odměňování dělníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd (reg. v částce 36/1971 Sb.).

14. Výnos ministerstva hornictví č. 1 ze dne 1. dubna 1967 o mzdových podmínkách dělníků (reg. v částce 25/1969 Sb.).

15. Výnos č. 3 ze dne 2. 6. 1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů (reg. v částce 14/1971 Sb.).

16. Výnos č. 5 ze dne 27. září 1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se doplňuje výnos č. 3 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 2. 6. 1971 o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů (reg. v částce 31/1971 Sb.).

17. Výnos č. 3/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. 8. 1972 o odměňování dělníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd.

Výnos uveřejněný v částce 38/1973 Sb. nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo hutnictví a strojírenství.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. výnos č. 3/1975 ze dne 2. června 1975, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 3/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství. Výnos byl vydán v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu; obsahuje změny a doplňky, kterými se původní ustanovení výnosu FMHS č. 3/73 upřesňují a doplňují tak, aby jejich výklad byl jednoznačný a v praxi zajišťoval objektivní řízení mzdové politiky při odměňování dělníků. Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých platí výnos FMHS 6. 3/73 dnem 1. července 1975, v ostatních organizacích dnem, který stanoví příslušné ministerstvo. Výnos bude registrován ve Zpravodaji FMHTS a Věstníku FMVS a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a ve výrobně hospodářských jednotkách a organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 3/1979 ze dne 6. 5. 1979 FMHTS čj. 304/428/79 FMVS čj. 330/332/79, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/1975. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979 a bude registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství.

Přesunout nahoru